Skip to content Skip to navigation

Tolerancijos projektas „Pažink mane kitaip“

Pateikta: 2020-11-17 19:07

Tolerancija (lot. tolerantia – kantrybė) gebėjimas priimti kitų žmonių teisę turėti savo nuomonę, įsitikinimus ar veikimo laisvę. Įvairūs socialiniai tyrimai rodo, kad lietuviai labiausiai jaučiasi diskriminuojami dėl amžiaus, lyties ir fizinės bei psichinės negalios. Tradiciškai lapkričio 16 dieną specialiųjų klasių mokiniai paminėjo Tarptautinę Tolerancijos dieną. Šią dieną užsibaigė tęstinis projektas „Pažink mane kitaip“, kuris buvo vykdomas jau nuo rugsėjo mėnesio. Į projektą mus įtraukė  Dienos veiklos centras ir SIŽGB „Kretingos Viltis“.

Informacija dėl veido apsaugos priemonių dėvėjimo vaikams

Pateikta: 2020-11-16 15:02

Vaikams, kurie ugdosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kaukės ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje neprivalomos.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio  ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  2020 m. lapkričio 11 d. spendimas Nr. V-2592

MOKYKLOS ADMINISTRACIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU

Pateikta: 2020-11-09 16:15 (atnaujinta: 2020-11-09 16:21)

 

Direktorė Ieva Rukšienė

darbo organizavimo būdas - nuotolinis, tel.  8 612 84126.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Vasiliauskienė

darbo organizavimo būdas - nuotolinis, tel. 8 615 41403.

 

Ūkio dalie vedėja Nijolė Pocienė

darbo organizavimo būdas - nuotolinis, tel. 8 699 44784.

 

Vyr. buhalterė Lina Savickienė

darbo organizavimo būdas - įstaigoje, tel. 8 445 78986.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO - VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPENDIMAI

Pateikta: 2020-11-09 11:15 (atnaujinta: 2020-11-09 16:34)

COVID-19 LIGOS VALDYMAS VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGOSE

Pateikta: 2020-11-04 08:06

Mokytojai kėlė kvalifikaciją

Pateikta: 2020-10-27 10:57 (atnaujinta: 2020-10-27 10:58)

2020 m. spalio 20 dieną mokyklos mokytojos dalyvavo Miroslavo Monkevičiaus seminare ,,Strateginis planavimas‘‘ ir įgijo žinių kaip rengti Mokyklos strateginį planą. Strateginio plano rengimo darbo grupė spalio 26 dieną rinkosi į pirmą pasitarimą ir aptarė strateginio plano rengimo gaires visiems priimtinu sutarimu.

 

Direktorė

 

Integracinis projektas “Rudens taku”

Pateikta: 2020-10-26 11:45 (atnaujinta: 2020-10-26 11:47)

Spalio mėnesio 19-23 dienomis Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos specialiojo ugdymo klasių mokiniai kartu su klasių mokytojomis dalyvavo integraciniame projekte “Rudens taku”. Visose klasėse mokiniai klausė eilėraščių, dainelių, minė mįsles apie rudenį. Mokiniai gamino įvairius darbelius iš gamtinės medžiagos, dalyvavo piešinių ir darbelių parodėlėje “Rudens spalvos”.

Akcija „Neatsinešk į mokyklą draudžiamų daiktų“

Pateikta: 2020-10-26 10:01

Spalio 19-23 dienomis mokykloje vyko akcija „Neatsinešk į mokyklą draudžiamų daiktų“, kurios metu su mokiniais prisiminėme mokinių elgesio taisykles. Aptarėme kokius daiktus draudžiama atsinešti į mokyklą. Padiskutavome, kodėl kai kurie daiktai priskiriami prie draudžiamų daiktų. Aptarėme, kaip reikia save saugoti nuo žalingų aplinkos veiksnių, nuo kitų žmonių įtakos, kaip pasirinkti saugiausią kelią į namus. Pasitarėme, kur kreiptis iškilus pavojui ar atsitikus nelaimei.

Informacija

Pateikta: 2020-10-26 09:15

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos