Skip to content Skip to navigation

Nemokamas maitinimas (pietūs) priešmokyklinio ugdymo vaikams ir pirmokams nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Pateikta: 2020-07-17 15:23 (atnaujinta: 2020-07-17 15:28)

 

 

 

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinio ugdymo vaikai ir pirmokai turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

NEPRIKLAUSOMAI NUO GAUNAMŲ PAJAMŲ:

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi priešmokyklinukai ir pirmokai, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Atsisveikinimas su mokykla

Pateikta: 2020-06-30 12:49 (atnaujinta: 2020-07-08 12:03)

Šiemet 35 priešmokyklinio ugdymo mokiniai sėkmingai baigė priešmokyklinio ugdymo programą ir pasiruošė pirmai klasei.

Su pradine mokykla atsisveikino 49 mokiniai, pasirengę žengti į aukštesnę pakopą mokslo kelyje.

Specialiųjų klasių mokiniai baigė socialinių įgūdžių klasę ir sieks įgyti mėgstamą profesiją.

Stovyklos „Po vasaros dangum“ uždarymas Vinetų kaime

Pateikta: 2020-06-30 11:17

 

Ketvirtoji stovyklos diena

Pateikta: 2020-06-28 22:29 (atnaujinta: 2020-06-28 22:36)

Saulėtą ir karštą penktadienį stovyklautojai vyko į Palangą. Pirmiausia apsilankė Palangos botanikos parko oranžerijoje, kurioje auga per 250 įvairių rūšių augalų. Čia pamatė bananų medį, citrinmedį bei daugybę iš įvairių pasaulio šalių atgabentų augalų. Nors buvo labai karšta, visi smagiai kopė į Birutės kalną,  vidiniame Gintaro muziejaus parko kiemelyje grožėjosi  žydinčiomis įvairiaspalvėmis rožėmis. Labai patiko edukacinis užsiėmimas „Nuo gintaringo miško iki įvairiaspalvės mozaikos“.

Muosiedie - kūlių suostinie...

Pateikta: 2020-06-25 20:35 (atnaujinta: 2020-06-28 12:19)

Man labai patiko kelionė į Mosėdį. Aplankytas Barstyčių akmuo mane labai sužavėjo savo dydžiu. Turėjau drąsos užlipti ant akmens ir nusifotografuoti. Sužinojau, kad Mosėdis yra akmenų sostinė ir tai patvirtino aplankytas akmenų muziejus.

Norėčiau dar kartą sugrįžti į šitą miestelį.

4b klasės mokinė Roberta Tamošauskaitė

 

Ketvirtadienį aplankėme Motiejaus Valančiaus muziejų. Jame išlikusi daugiau negu 200 metų senumo klėtis , kurioje pamatėme daug senovinių įrankių. Labiausiai įsiminė 2 litų kupiūra, ant kurios pavaizduotas Motiejus Valančius.

Stovyklautojų išvyka į Telšius

Pateikta: 2020-06-24 11:45 (atnaujinta: 2020-06-25 21:16)

Antrąją stovyklavimo dieną mokiniai vyko į Telšius. Ten aplankė Žemaičių Alkos muziejų, kuriame susipažino su žemaičių istorija, pamatė šio regiono dvaro baldų, paveikslų ekspoziciją. Žemaitijos kaimo muziejuje  vaikai dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose : senovinėmis priemonėmis skalbė, lygino, pešiojo vilną. Persirengę piemenėliais, aplankė fermos gyvūnus, juos pašėrė. „Mažieji piemenėliai“ išbandė medinių klumpių „patogumą“, lauže keptų bulvių skanumą, senovinių žaidimų smagumą.

Pirmoji diena stovykloje "Po vasaros dangum"

Pateikta: 2020-06-22 16:37 (atnaujinta: 2020-06-24 12:05)

Vasaros atostogų metu svarbu užimti pradinių klasių vaikus, tenkinti jų pažinimo, lavinimosi, saviraiškos bei bendravimo poreikius. Smagu, kad šiais metais, birželio 22-29 d., M. Tiškevičiūtės mokykloje vasaros poilsio stovykla ,,Po vasaros dangumi“ organizuojama  pradinukams.

Stovyklos uždaviniai: plėtoti mokinių socializacijos galimybes, sudarant sąlygas tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius per pažintinę ir edukacinę veiklą; skatinti gyvenamosios vietos tradicijų, papročių ir amatų pažinimą.

Stovykla "Po vasaros dangumi"

Pateikta: 2020-06-22 11:04

Nuo 2020 m. birželio 22 d. iki birželio 29 d. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykloje startuoja vasaros poilsio stovykla "Po vasaros dangumi". Stovykloje dalyvauja 34 pradinių klasių mokiniai.

 

Stovyklos vadovė Audronė Klapatauskienė

Sveikiname ir didžiuojamės

Pateikta: 2020-06-18 16:15 (atnaujinta: 2020-06-18 16:16)

 

Tėvelių dėmesiui!

Pateikta: 2020-06-12 12:48 (atnaujinta: 2020-06-12 12:50)

 

Šių metų birželio 17 d. (trečiadienį) nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams bus dalinamas sausas maisto davinys.

Specialiųjų klasių mokiniams nuo 10.00 val. iki 14.00 val.

Mokykla užtikrina, kad sausų maisto davinių išdavimas vyks vadovaujantis asmens higienos ir saugos reikalavimų. To paties prašome ir tėvelių (dėvėti pirštines, apsaugines kaukes, laikytis saugaus atstumo).

 

Mokyklos administracija

 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos