Skip to content Skip to navigation

Darbuotojai

Pateikta: 2013-10-04 15:14 (atnaujinta: 2020-11-19 11:02)

Pedagoginių darbuotojų sąrašas

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

 

Kontaktai

1.

Ieva Rukšienė

direktorius

II vadybinė

 

(8 445) 78987, direktore@tiskeviciute.kretinga.lm.lt

2.

Nijolė Vasiliauskienė

direktoriaus pavaduotojas ugdymui

II vadybinė, vyresnioji specialioji pedagogė

 

(8 445) 78987, pavaduotoja@tiskeviciute.kretinga.lm.lt

3.

Regina Songailienė

socialinis pedagogas ekspertė    

4.

Aurelija Tolienė

spec. pedagogas

l

   

5.

Airida Narvilienė

logopedas

vyresnioji specialioji pedagogė

   

6.

Angelė Kleinauskaitė

logopedas

logopedė metodininkė

   

7.

Birutė Stanienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojas

mokytoja metodininkė

   

8.

Adelė Venckuvienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojas

vyresnioji mokytoja

   

9.

Irena Kubilienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojas

vyresnioji mokytoja

   

10.

Odeta Kerienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojas

vyresnioji mokytoja

   

11.

Nijolė Liutkutė

ikimokyklinio ugdymo mokytojas

vyresnioji auklėtoja

   

12.

Vilija Kuizinienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojas

vyresnioji mokytoja

   

13.

Edita Strikienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojas

mokytoja

   

14.

Irena Arienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojas

vyresnioji mokytoja

   

15.

Gražina Drungienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojas

vyresnioji mokytoja

   

16.

Asta Sabaliauskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojas

vyresnioji mokytoja

   
17. 

Nijolė Panorienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojas  vyresnioji mokytoja    

18.

Regina Songailienė

priešmokyklinio ugdymo mokytojas mokytoja metodininkė    

19.

Jūratė Gudonienė

priešmokyklinio ugdymo mokytojas vyriausioji mokytoja    

20.

Rūta Lukauskienė

meninio ugdymo mokytojas

 mokytoja      

21.

Dalia Statnickienė

kūno kultūros mokytojas

kūno kultūros mokytoja metodininkė

   

22.

Laima Vaitkutė

judesio korekcijos mokytojas

judesio korekcijos mokytoja metodininkė    

23.

Jolanta Gecevičienė

muzikos mokytojas

muzikos mokytoja metodininkė

   

24.

Daiva Vyštartienė

anglų kalbos mokytojas

vyresnioji anglų kalbos mokytoja

   

25.

Audronė Klapatauskienė

pradinių klasių mokytojas

pradinių klasių mokytoja metodininkė

   

26.

Laima Kurklietienė

pradinių klasių mokytojas

pradinių klasių mokytoja metodininkė

   

27.

Jolanda Agapova

pradinių klasių mokytojas

pradinių klasių mokytoja metodininkė

   

28.

Ingrida Jonkienė

ikimokyklinio ugdymo mokytojas

vyriausioji mokytoja

   

29.

Sigita Tamošaitytė

pradinių klasių mokytojas

pradinių klasių mokytoja metodininkė

   

30.

Gintarė Urbonienė

pradinių klasių mokytojas

 

   

31.

Irena Šleinienė

pradinių klasių mokytojas

pradinių klasių mokytoja metodininkė

   

32.

Irma Ilkevičienė

pradinių klasių mokytojas

pradinių klasių mokytoja metodininkė

   
33. Renata Šiaulienė  pradinių klasių mokytojas pradinių klasių mokytoja metodininkė    
34. Violeta Cirtautienė priešmokyklinio ugdymo mokytojas

vyresnioji mokytoja

   
35.

Virgina Gaudutienė

lavinamosios klasės mokytojas

specialioji pedagogė metodininkė

   
36.

Aurelija Lukošienė

lavinamosios klasės mokytojas

specialioji pedagogė metodininkė

   
37.

Aurelija Juškienė

lavinamosios klasės mokytojas

specialioji pedagogė metodininkė

   
38.

Alma Petrokienė

lavinamosios klasės mokytojas

vyresnioji specialioji pedagogė

   
39.

Birutė Bendikienė

šokio mokytojas

šokio mokytoja metodininkė

   
40.

Rimantė Gedrimienė

psichologas      

 

Nepedagoginių darbuotojų sąrašas

 

Eil.

Nr.     

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kontaktai

1.

Nijolė Pocienė

ūkio dalies vedėjas

8 673 54787 ukvedys@tiskeviciute.kretinga.lm.lt

2.

Lina Savickienė

vyriausiasis buhalteris

(8 445) 78986 buhaltere@tiskeviciute.kretinga.lm.lt

3.

Ramutė Tamošauskienė

raštinės vedėjas

(8 445) 78987 sekretore@tiskeviciute.kretinga.lm.lt

4.

Janina Pipirienė

mokytojo padėjėjas  

5.

Danguolė Venckuvienė vaikų priežiūros darbuotojas  

6.

Alma Litvinienė

bendrosios praktikos slaugytojas

 

7.

Kazimiera Stončienė

masažuotojas

 

8.

Vaidutė Žvinklienė

vaikų priežiūros darbuotojas

 

9.

Irena Jockuvienė

vaikų priežiūros darbuotojas

 

10.

Zita Rupšienė

vaikų priežiūros darbuotojas

 

11.

Loreta Stropienė

vaikų priežiūros darbuotojas

 

12.

Jūratė Kniukšienė

vaikų priežiūros darbuotojas

 

13.

Silva Žaromskienė

valytojas

 

14.

Asta Beniušytė valytojas  

15.

Jadvyga Rusienė

mokytojo  padėjėjas

 

16.

Sonata Šlepetienė

mokytojo padėjėjas

 

17.

Rima Kavarzienė

mokytojo padėjėjas

 

18.

Gintautė Andriekutė

 mokytojo padėjėjas

 

19    .

Zina Riepšienė

mokytojo  padėjėjas

 

20.

Virginija Paulauskienė

vaikų priežiūros darbuotojas

 

21.

Jonas Akranglis

pastatų techninės priežiūros darbininkas/elektrikas

 

22.

Adė Endriuškienė

virėjas

 

23

Danutė Montvydienė

virėjas

 

24.

Sigita Gelminauskienė

virėjas

 

25.

Elena Ramonienė

valytojas  

26.

Juozapas Gediminas Simutis

vairuotojas

 

27.

Eglė Urbonė

mokytojo padėjėjas

 

28.

Nadiežda Pocienė

valytojas

 

29.

Danutė Serepinienė

kiemsargis

 

30.

Nijolė Pranauskienė

mokytojo padėjėjas

 

31.

Rasa Adomavičienė

vaikų priežiūros darbuotojas

 

32. 

Agnė Jakumienė

mokytojo padėjėjas  
33. 

Aurelija Paulauskienė

 bibliotekos vedėjas  
34. Simona Venckuvienė mokytojo padėjėjas  
35. Laoma Merkelienė valytojas  
36. Daiva Ramonienė valytojas  
37. Roma Drungilienė vaikų priežiūros darbuotojas