Skip to content Skip to navigation

Mokyklos statistiniai duomenys

Pateikta: 2014-03-13 16:29 (atnaujinta: 2019-10-16 16:00)

2019-2020 m. m.

Iš viso įstaigoje

Grupių, klasių

Vaikų skaičius

Spec. ugdymosi poreikių mokiniai - 99

 

Vaikų ir mokinių turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimus

Vaikų ir mokinių turinčių specifinius pažinimo ir itelekto sutrikimus

21

379

99

57

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

9

159

47

16

Iš jų ikimokyklinio ugdymo

6

117

38

7

Iš jų specialios

1

6

6

6

Iš jų priešmokyklinio ugdymo

2

36 (1 integruotas

į spec. grupę)

3

3

Mokyklinis amžius

12

220

52

41

Pradinio  ugdymo

8

189

21

10

Jungtinės specialiosios lavinamosios

4

31

31

31

Užmokestis už darželį

100 % moka tėvai

111

50 % moka tėvai

31

Visiškai nemoka

2

Nemoka už maitinimą

14

Nemokamai maitinama mokinių 16

Pedagogai

41

Atestuoti – 34

Neatestuoti 7

mokytojai

vyresnieji

metodininkai

Vadovai

2

 

2

Mokytojai

11

-

1

9

1

Spec. klasių mokytojai

5

-

1

4

-

Pirešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

15

-

11

2

2

Meninio ugdymo mokytojai

2

-

2

-

-

Logopedai, spec. pedagogai

3

-

1

1

1

Socialinis pedagogas

1 (ekspertas)

-

-

-

-

Judesio korekcijos mokytojai

1

1

1

  -

-

Psichologas

1

-

-

-

1

Bibliotekos  vedėjas

1

-

-

-

-