Skip to content Skip to navigation

Mokyklos statistiniai duomenys

Pateikta: 2014-03-13 16:29 (atnaujinta: 2020-11-20 11:14)

2020-2021 m. m.

Iš viso įstaigoje

Grupių, klasių

Vaikų skaičius

Spec. ugdymosi poreikių mokiniai - 99

 

Vaikų ir mokinių turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimus

Vaikų ir mokinių turinčių specifinius pažinimo ir itelekto sutrikimus

21

376

106

62

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

9

162

59

22

Iš jų ikimokyklinio ugdymo

6

117

34

9

Iš jų specialios

1

3

6

6

Iš jų priešmokyklinio ugdymo

3

42 (3 integruoti

į spec. grupę)

19

7

Mokyklinis amžius

12

217

47

40

Pradinio  ugdymo

8

190

20

13

Jungtinės specialiosios lavinamosios

4

27

27

27

Užmokestis už darželį

100 % moka tėvai

111

50 % moka tėvai

31

Visiškai nemoka

2

Nemoka už maitinimą

14

Nemokamai maitinama mokinių 16

Pedagogai

41

Atestuoti – 34

Neatestuoti 4

mokytojai

vyresnieji

metodininkai

Vadovai

2

 

 

Mokytojai

11

-

1

9

1

Spec. klasių mokytojai

5

-

1

4

-

Pirešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

15

-

11

2

1

Meninio ugdymo mokytojai

2

-

2

-

-

Logopedai, spec. pedagogai

3

-

1

1

1

Socialinis pedagogas

1 (ekspertas)

-

-

-

-

Judesio korekcijos mokytojai

1

1

1

  -

-

Psichologas

1

-

-

-

1

Bibliotekos  vedėjas

1

-

-

-

-