Skip to content Skip to navigation

Savivaldos institucijos

MOKYKLOS TARYBA

PIRMININKAS - Audronė Klapatauskienė

SEKRETORIUS - Ramutė Tamošauskienė

MOKYTOJŲ ATSTOVAI:

Regina Songailienė

Renata Šiaulienė

Dalia Statnickienė

Asta Sabaliauskienė

TĖVŲ ATSTOVAI:

Vaida Steponavičienė

Edita Verbienė

Jūratė Šimkienė

Aušra Galdikienė

Jolita Šamonskienė

Gintarė Vizbarienė

Virginija Talmontienė

Donata Vitkė

Vytautas Rima

Inga Petrulevičienė

Jurga Steponavičienė

Aistė Paulauskienė

Violeta Stonytė

Sandra Joskaudienė

SOCIALINIAI PARTNERIAI:

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos ,,Viltis“ pirmininkė Sigita Bendikienė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Ieva Rukšienė - direktorė, tarybos pirmininkė

Nariai -  visi mokyklos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai

 

MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

Audronė Klapatauskienė - pradinių klasių mokytoja, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Regina Songailienė - priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, pedagogų metodinės grupės pirmininkė.

Virgina Gaudutienė  - lavinamosios klasės mokytoja, specialiojo ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

 

MOKINIŲ TARYBA 

Regina Songauilienė, socialinė pedagogė, vadovė.