Skip to content Skip to navigation

Mokyklos veiklos vertinimas ir įsivertinimas

Pateikta: 2014-05-26 13:29 (atnaujinta: 2020-12-30 14:17)

2020 metų mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita

Mokytojų apklausos  bendra ataskaita                          Tėvų apklausos bendra ataskaita

 

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) 2017 m.

Mokyklos ataskaita 2 klasė                            Mokyklos ataskaita 4 klasė

 

Mokyklos V srities "Strateginis valdymas" veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2015 - 09

Ataskaitos rezultatai

 

 Statndartizuotų testų rezultatai 2014 - 09

 2014 m. balandžio 29, 30 d. , gegužės 6 d. 4 klasių mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas mokyklose 2014 m.“ . Mokiniai atliko    skaitymo, rašymo ir matematikos testus. Pateikiame apibendrintus testo rezultatus.

2014 m. statndartizuotų testų rezultatai

 

Veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita 2013 - 03

Ataskaitos rezultatai