Skip to content Skip to navigation

Projektai, programos

Pateikta: 2013-10-04 15:23 (atnaujinta: 2020-09-20 12:20)

Projektas "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis"

Projektas "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis"

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Pradinių klasių mokiniams naujos priemonės pasaulio pažinimui mokyti perkamos per Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai:

• visos šalies savivaldybės, kurių tarybos yra mokyklų steigėjai.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

1. gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
2. gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Daugiau informacijos apie projektą rasite:

https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai

http://www.vedlys.smm.lt

Projektas "Žaidimai moko"

 

Skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimų skatinimo programa "Skaityk, mąstyk, pažink".

 

 

 

Specialiųjų  poreikių  mokiniai dalyvavo projekte „Popieriaus magija“

 

Mokykloje įgyvendintas valstybinis investicinis projektas baseino patalpoms modernizuoti.

Projekto biudžetas - 72405 Eur. Baseino patalpos pertvarkytos į sveikatingumo patalpas: įrengta judesio korekcijos, masažo kabinetai, vonia vandens procedūroms atlikti, sporto salė, rūbinėlė.

Pradinių klasių mokiniai ir priešmokyklinio ugdymo vaikai dalyvavo tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio draugai“, ,,Antras žingsnis‘‘, "Obuolio draugai".

Programa mokė vaikus kaip atpažinti ir kalbėti apie savo jausmus, kaip įgyti gebėjimą įveikti jų gyvenime pasitaikančius sunkumus ar problemas. Daug dėmesio skiriama vaikų gebėjimui priimti ir suteikti pagalbą;

Vaikų socializacijos programa ,,Mokėkime pasakyti ne‘‘.

Įgyvendinant vaikų socializacijos programą, užsiėmimų metu vaikams suteikiama žinių apie kenksmingų medžiagų vartojimo žalą, formuojamos neigiamos nuostatos dėl jų vartojimo, mokoma sveikos gyvensenos įgūdžių;

Sveikos gyvensenos programa ,,Aukime sveiki”.

Jos metu mokiniams formuojamos sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžiai ir nuostatos, užtikrinamas normalus fizinis ir psichinis vystymasis, bendradarbiaujama su tėvais, formuojant jų teigiamą požiūrį į mokykloje vykdomas sveikatinimo priemones.

Projektas ,,Pedagoginių ir psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas”

Iš projekto lėšų modernizuotos specialistų darbo vietos, sudaryta palanki ugdomoji aplinka specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ir mokinių ugdymui.

Muziejaus neformaliojo švietimo edukacinė programa ,,Senasis Kretingos dvaras – gyvoji istorija.

Edukacinėje programoje dalyvavo 122 mokiniai. Šios programos metu mokiniai susipažino su dvaro paminkliniais pastatais, parko mažosios architektūros elementais, paminkliniais medžiais ir želdiniais ir parko žaliąja vaistinėle. Projektas paskatino domėtis savo krašto istorija.

Projektai su Dienos veiklos centru ,,Veltinis‘‘ ir ,,Floristika‘‘.

  Specialiųjų lavinamųjų klasių mokiniai susipažino su įvairiomis technologijų galimybėmis, išmoko velti sausuoju ir šlapiuoju būdu, susipažino su medžiagų įvairove, jų komponavimo galimybėmis.

Specialiosios olimpiados Jaunojo Atleto programa, skirta jaunesniems nei 8 metų sutrikusio intelekto vaikams.

Jaunasis atletas sutrikusio intelekto vaikus ir jų šeimas supažindino su specialiosios olimpiados programa, sudomino vaikus žaidimine veikla, skatino fizinį lavinimą, pažintinę veiklą bei socialinę plėtrą.

Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programa.

Vaisių vartojimo skatinimo programa įgyvendinama siekiant paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves, pratinti jų vartojimą ir ateityje

Programa ,,Pienas vaikams‘‘.

Programa siekiama pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą.