Skip to content Skip to navigation

Teisinė informacija

Pateikta: 2013-10-04 15:21 (atnaujinta: 2020-11-18 12:31)

 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos nuostatai (2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T2-271 redakcija)

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos nuostatai (2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T2-416 redakcija)

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos nuostatai  (2012 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T2-56)

 

 

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos informacinių technologijų naudojimo tvarka.

Kretingos Marijois Tiškevičiūtės mokyklos elektroninių dienynų nuostatai, priedai.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos maitinimo organizavimo tvarka.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos turto ir lėšų naudojimo tvarka.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos darbo apmokėjimo tvarka.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos darbo tvarkos taisyklės.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos bendruomenės narių etikos kodeksas.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos mokinių elgesio taisyklės.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtė mokyklos  nuotoliniu būdu dirbančio darbuotojo tvarka .

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarka.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos švietimo pagalbos teikimo tvarka.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos pradinių klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo  ir vertinimo tvarka.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų vertinimo tvarka, priedai.

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos specialiojo ugdymo klasių mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo tvarka, priedai.

Pradinių klasių mokinių ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas.

Specialiojo ugdymo klasių mokinių ugdymo turinio planavimo, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį

tvarkos aprašas, priedai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų apsaugos tvarkytojas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nijolė Vasiliauskienė, el. p. pavaduotoja@tiskeviciute.kretinga.lm.lt

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos privatumo politika

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės