Skip to content Skip to navigation

Veiklos sritys

Pateikta: 2013-10-04 15:21 (atnaujinta: 2014-04-29 15:25)

 Mokyklos veiklos sritis -  švietimas, kodas 85.

Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

kitos švietimo veiklos rūšys:

ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

pradinis ugdymas, kodas 85.20;

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.