Skip to content Skip to navigation

Įvykę renginiai

Kalėdos įkvepia kurti...

Pateikta: 2020-12-21 16:04 (atnaujinta: 2020-12-21 16:18)

2020 m. gruodžio mėn., Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos ugdytiniai, dalyvavo įvairiuose konkursuose.

Ikimokyklinio ugdymo „Šnekučiai“ gr. ugdytinė, Patricija Švilpaitė, dalyvavo respublikinių kūrybinių darbų parodoje – projekte „Kalėdų atvirukas – dėmesys vienišam“.

 Ieva Garškaitė, dalyvavo respublikiniame kūrybiniame - meniniame projekte „Tai margumas lietuviškų raštų“.

Priešmokyklinio ugdymo „Skaičiukai“ gr. ugdytinė Toma Paulauskaitė, dalyvavo respublikinių kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Kalėdiniai nykštuko batai“.

Mokyklinis autobusas

Pateikta: 2020-12-04 14:55

Mokykla džiaugiasi iš Nacionalinės švietimo agentūros gautu nauju mokykliniu autobusu ,,Mercedes-Benz Sprinter 541CDI‘’. Autobusas - 19 vietų, skirtas, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) pavėžėjimui į mokyklą.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo, kad šis autobusas pasiektų mūsų mokyklą.

 

Direktorė Ieva Rukšienė

Kvalifiakcijos kėlimas

Pateikta: 2020-12-04 14:37 (atnaujinta: 2020-12-04 14:39)

2020 m. lapkričio 20 d. mokytojai dalyvavo seminare ,,Pamokos kokybė, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas pradinėse klasėse‘‘. Įgytos žinios apie šiuolaikiškus pamokos bruožus, mokinių vertinimo būdus ir formas, padės mokytojoms tinkamai ugdyti mokėjimo mokytis ir kt. kompetencijas.

 

Direktorė Ieva Rukšienė

Padėka

Pateikta: 2020-12-01 09:42 (atnaujinta: 2020-12-01 09:43)

 Dėkojame Rimantui  Bačiuliui, parduotuvės ARB Dizainas savininkui, už norą padėti šalia esančiam ir Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklai padovanotą Tipi palapinę.

 

Mokyklos bendruomenės vardu 

Direktorė  Ieva Rukšienė

 

Mokyklos gimtadienio minėjimas

Pateikta: 2020-11-26 16:42

Marijos Tiškevičiūtės mokyklai šiemet sukanka 37 m. Kiekvienais metais mokykla mini pirmosios darželio įkūrėjos Marijos Tiškevičiūtės gimtadienį. Šiemet darželinukai netradiciškai, bet originaliai šventė grupėse: „kepė“ tortus, piešė gėles, šoko, vaišinosi pyragais.

Darželio grupių mokytojos

Tolerancijos projektas „Pažink mane kitaip“

Pateikta: 2020-11-17 19:07

Tolerancija (lot. tolerantia – kantrybė) gebėjimas priimti kitų žmonių teisę turėti savo nuomonę, įsitikinimus ar veikimo laisvę. Įvairūs socialiniai tyrimai rodo, kad lietuviai labiausiai jaučiasi diskriminuojami dėl amžiaus, lyties ir fizinės bei psichinės negalios. Tradiciškai lapkričio 16 dieną specialiųjų klasių mokiniai paminėjo Tarptautinę Tolerancijos dieną. Šią dieną užsibaigė tęstinis projektas „Pažink mane kitaip“, kuris buvo vykdomas jau nuo rugsėjo mėnesio. Į projektą mus įtraukė  Dienos veiklos centras ir SIŽGB „Kretingos Viltis“.

Informacija dėl veido apsaugos priemonių dėvėjimo vaikams

Pateikta: 2020-11-16 15:02

Vaikams, kurie ugdosi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kaukės ugdymo įstaigoje ir jos teritorijoje neprivalomos.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio  ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  2020 m. lapkričio 11 d. spendimas Nr. V-2592

Mokytojai kėlė kvalifikaciją

Pateikta: 2020-10-27 10:57 (atnaujinta: 2020-10-27 10:58)

2020 m. spalio 20 dieną mokyklos mokytojos dalyvavo Miroslavo Monkevičiaus seminare ,,Strateginis planavimas‘‘ ir įgijo žinių kaip rengti Mokyklos strateginį planą. Strateginio plano rengimo darbo grupė spalio 26 dieną rinkosi į pirmą pasitarimą ir aptarė strateginio plano rengimo gaires visiems priimtinu sutarimu.

 

Direktorė

 

Integracinis projektas “Rudens taku”

Pateikta: 2020-10-26 11:45 (atnaujinta: 2020-10-26 11:47)

Spalio mėnesio 19-23 dienomis Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos specialiojo ugdymo klasių mokiniai kartu su klasių mokytojomis dalyvavo integraciniame projekte “Rudens taku”. Visose klasėse mokiniai klausė eilėraščių, dainelių, minė mįsles apie rudenį. Mokiniai gamino įvairius darbelius iš gamtinės medžiagos, dalyvavo piešinių ir darbelių parodėlėje “Rudens spalvos”.

Akcija „Neatsinešk į mokyklą draudžiamų daiktų“

Pateikta: 2020-10-26 10:01

Spalio 19-23 dienomis mokykloje vyko akcija „Neatsinešk į mokyklą draudžiamų daiktų“, kurios metu su mokiniais prisiminėme mokinių elgesio taisykles. Aptarėme kokius daiktus draudžiama atsinešti į mokyklą. Padiskutavome, kodėl kai kurie daiktai priskiriami prie draudžiamų daiktų. Aptarėme, kaip reikia save saugoti nuo žalingų aplinkos veiksnių, nuo kitų žmonių įtakos, kaip pasirinkti saugiausią kelią į namus. Pasitarėme, kur kreiptis iškilus pavojui ar atsitikus nelaimei.

Puslapiai